W-II Skin Softening Essence
  • ลบเลือนแผลเป็น ป้องกันสีของรอยแผลเป็นไม่ให้เข้มขึ้น
  • รักษาแผลที่นูนออกมาให้ดีขึ้น ลบเลือนสีของรอยแผลเป็น
  • กระตุ้นให้มีการเจริญโตของผิวที่แท้จริง
  • ป้องกันการกำเนิดเซลล์ของผิวด้านบน
  • การตุ้นการทำงานของคอลลาเจน และ ไฟโบรเนกติน
  • ป้องกันเซลล์ได้รับเชื้อ ลดการอักเสบ
รายละเอียด
W-II Skin Softening Essence

ราคาปกติ 3,120.00 THB
1,490.00 THB
คะแนน 149 แต้ม
ราคาปกติ 2,380.00 THB
1,785.00 THB
คะแนน 178 แต้ม
ราคาปกติ 2,380.00 THB
990.00 THB
คะแนน 99 แต้ม
ราคาปกติ 2,280.00 THB
1,710.00 THB
คะแนน 170 แต้ม
ราคาปกติ 1,000.00 THB
750.00 THB
คะแนน 0 แต้ม
ราคาปกติ 745.00 THB
490.00 THB
คะแนน 49 แต้ม
ราคาปกติ 5,360.00 THB
3,570.00 THB
คะแนน 357 แต้ม
ราคาปกติ 1,490.00 THB
900.00 THB
คะแนน 90 แต้ม
ราคาปกติ 9,520.00 THB
5,355.00 THB
คะแนน 536 แต้ม
ราคาปกติ 6,560.00 THB
3,420.00 THB
คะแนน 342 แต้ม
ราคาปกติ 6,840.00 THB
3,420.00 THB
คะแนน 342 แต้ม
Live Chat Support (online)